Yellow Earth
Filmfest 1985

tags: Spielfilm

Darsteller: Xueqi Wang, Bai Xue, Quiang Liu, Tuo Tan