The Last Stop
Filmfest 1990

tags: Spielfilm

Darsteller: Sabit Kurmanbekov, Murat Akhmetov, Bakhitzhan Alpeisov, Nagimbek Samayev

Credits

Regie: Serik Aprimov