Dark Are Nights on the Black Sea
Filmfest 1990

tags: Spielfilm

Darsteller: Aleksey Zharkov, Natalya Negoda, Aleksandr Mironov, Anastasiya Vertinskaya, Aleksandr Lenkov

Credits

Regie: Vasili Pichul