Der Dieb
Filmfest 1998

tags: Spielfilm

Darsteller: Vladimir Mashkov, Yekaterina Rednikova, Mikhail Filipchuk, Dima Chigaryov, Yury Belyayev

Credits

Regie: Pavel Chukhray