Abenteuer auf grünen Inseln
Filmfest 1988

tags: Spielfilm

Darsteller: Ata Dovletov, Serdar Durdyyev, Maya Nuryagdyyeva, Akhmurad Khummedov, Khudaiberdy Niyazov

Credits

Regie: Uzmaan Saparov