Der erste Lehrer
Filmfest 1991

tags: Spielfilm

Darsteller: Bolot Beyshenaliev, Natalya Arinbasarova, Idris Nogajbayev, Darkul Kuyukova, M. Kyshtobaev

Credits

Regie: Andrei Konchalovsky