Asjas Glück
Filmfest 1991

tags: Spielfilm

Darsteller: Iya Savvina, Lyubov Sokolova, Aleksandr Sirin, Gennady Yegorychev, Ivan Petrov

Credits

Regie: Andrei Konchalovsky