Romanze für Verliebte
Filmfest 1991

tags: Spielfilm

Darsteller: Evgeniy Kindinov, Elena Koreneva, Innokentiy Smoktunovskiy, Irina Kupchenko, Elizaveta Solodova

Credits

Regie: Andrei Konchalovsky