Siberiade
Filmfest 1991

tags: Spielfilm

Darsteller: Nikita Michalkov, Vitali Solomin, Sergey Shakurov, Natalya Andreychenko, Lyudmila Gurchenko

Credits

Regie: Andrei Konchalovsky