Taksi-Blyuz
Filmfest 1999

tags: Spielfilm

Darsteller: Pyotr Mamonov, Pyotr Zaychenko, Vladimir Kashpur, Natalya Kolyakanova, Hal Singer

Credits

Regie: Pavel Lungin