Der Abend vor dem Fest Iwan Kupala
Filmfest 1996

tags: Spielfilm

Darsteller: Boris Khmelnitskiy, Larisa Kadochnikova, Yefim Fridman, Dmitri Franko, Borislav Brondukov

Credits

Regie: Yuri Ilyenko