Verwandtschaft
Filmfest 1991

tags: Spielfilm

Darsteller: Nonna Mordyukova, Svetlana Kryuchkova, Yuri Bogatyryov, Ivan Bortnik, Andrei Petrov

Credits

Regie: Nikita Michalkov