Ein Panda namens Jiao Jiao
Filmfest 1993

tags: Spielfilm

Darsteller: Xundong Gong, Haiguang Cheng, Yuan Shi, Lei Hua, Qinggang Liang

Credits

Regie: Jinjing Chen