Swan Lake: The Zone
Filmfest 1990

tags: Spielfilm

Darsteller: Viktor Solovyov, Lyudmila Efimenko, Pylyp Ilyenko, Mayya Bulgakova, Viktor Demertash

Credits

Regie: Yuri Ilyenko