A Canary Cage
Filmfest 1985

tags: Spielfilm

Darsteller: Vyacheslav Baranov, Evgeniya Dobrovolskaya, Alisa Freyndlikh, Boris Bachurin

Credits

Regie: Pavel Chukhray