Traitorous Prince
Filmfest 1995

tags: Spielfilm

Darsteller: Gaowa Siqin, Chung-Hua Tou, Jingwu Ma, Zi Wei, Shu Zhong

Credits

Regie: Ho Yim