Eine Wolga-Romanze
Filmfest 1985

tags: Spielfilm

Darsteller: Alisa Freyndlikh, Larisa Guzeeva, Nikita Michalkov, Andrey Myagkov, Aleksey Petrenko

Credits

Regie: Eldar Ryazanov