Jo Dou
Filmfest 1991

tags: Spielfilm

Darsteller: Li Gong, Ma Chong, Zhijun Cong, Zhaoji Jia, Wu Fa

Credits

Regie: Yimou Zhang