A Very Faithful Wife
Filmfest 1993

tags: Spielfilm

Darsteller: Natalya Chernyavskaya, Valeriy Nikolaev, Viktor Proskurin, Olga Ostroumova, Vladimir Brezhnev

Credits

Regie: Valeriy Pendrakovskiy