Ukrainian Rhapsody
Filmfest 1988

tags: Spielfilm

Darsteller: Olga Reus-Petrenko, Yevgenia Miroshnichenko, Eduard Koshman, Yuriy Gulyayev, Natalya Uzhviy

Credits

Regie: Sergei Parajanov