Legend of Tianyun Mountain
Filmfest 1993

tags: Spielfilm

Darsteller: Jianlan Shi, Fuli Wang, Weijian Shi, Xuemin Hong, Xinghuo Zhong

Credits

Regie: Jin Xie