Schwanengesang
Filmfest 1993

tags: Spielfilm

Darsteller: Diqing Feng, Xianzhu Kong, Shaoying Mo, Chen Rui

Credits

Regie: Zeming Zhang