Back to Back, Face to Face
Filmfest 1994

tags: Feature film

Cast: Zhentuo Niu, Kesheng Lei, Li Quang, Hao Ju, Guoxiang Liu

Credits

Director: Jianxin Huang