The Thief
Filmfest 1998

tags: Feature film

Cast: Vladimir Mashkov, Yekaterina Rednikova, Mikhail Filipchuk, Dima Chigaryov, Yury Belyayev

Credits

Director: Pavel Chukhray