25 Kids and a Dad
Filmfest 2003

tags: Feature film

Cast: Hong Huang, Kesheng Lei, Lin Li, Gaowa Siqin, Lan Yu

Credits

Director: Hong Huang