The Missing Gun
Filmfest 2003

tags: Feature film

Cast: Wen Jiang, Nina Huang Fan, Shi Liang, Xiaoning Liu

Credits

Director: Lu Chuan