A Confucian Confusion
Filmfest 1994

tags: Feature film

Cast: Li-Mei Chen, Shiang-chyi Chen, Yi-wen Chen, Danny Deng, Hung Hung

Credits

Director: Edward Yang