Buddha's Lock
Filmfest 1987

tags: Feature film

Cast: John X. Heart, Zhang Lu-Thong, Wei Zong Wan, Steve Horowitz, Suen Fei Hu

Credits

Director: Ho Yim