Shanghai Triad
Filmfest 1995

tags: Feature film

Cast: Li Gong, Baotian Li, Wang Xiaoxiao, Xuejian Li, Chun Sun

Credits

Director: Yimou Zhang