Mr. Zhao
Filmfest 1999

tags: Feature film

Cast: Yi-Nan Chen, Jing-ming Shi, Zhi-Hua Zhang

Credits

Director: Yue Lü