Jo Dou
Filmfest 1991

tags: Feature film

Cast: Li Gong, Ma Chong, Zhijun Cong, Zhaoji Jia, Wu Fa

Credits

Director: Yimou Zhang