A Very Faithful Wife
Filmfest 1993

tags: Feature film

Cast: Natalya Chernyavskaya, Valeriy Nikolaev, Viktor Proskurin, Olga Ostroumova, Vladimir Brezhnev

Credits

Director: Valeriy Pendrakovskiy