Suzhou River
Filmfest 2001

tags: Feature film

Cast: Xun Zhou, Hongshen Jia, Zhongkai Hua, Anlian Yao, Nai An

Credits

Director: Ye Lou