The Blue Kite
Filmfest 1993

tags: Feature film

Cast: Tian Yi, Wenyao Zhang, Xiaoman Chen, Liping Lü, Cunxin Pu

Credits

Director: Zhuangzhuang Tian