Bloody Morning
Filmfest 1993

tags: Feature film

Cast: Zhaohui Gong, Yajie Hu, Lu Hui, Lin Kong, Guang Quan Wang

Credits

Director: Shaohong Li