Hibiscus Town
Filmfest 1993

tags: Feature film

Cast: Wen Jiang, Linian Liu, Xiaoqing Liu, Ning Xu, Songzi Xu

Credits

Director: Jin Xie