Corner Left Unnoticed by Love
Filmfest 1993

tags: Feature film

Cast: Xiaoshu He, Guohua Li, Danping Shen, Hailian Yang, Chao Zhang

Credits

Director: Yalin Li, Qi Zhang