Desperation
Filmfest 1993

tags: Feature film

Cast: Lili Jin, Xiaoning Liu, Jianhua Zhen, Jianmin Zheng, Lei Zhu

Credits

Director: Chengfeng Shi, Xiaowen Zhou