Seventeen Years
Filmfest 2000

tags: Feature film

Cast: Lin Liu, Bingbing Li, Yeding Li, Song Liang, Yun Li

Credits

Director: Yuan Zhang