Ermo
Filmfest 1995

tags: Feature film

Cast: Liya Ai, Peiqi Liu, Zhijun Ge, Haiyan Zhang, Zhenguo Yan

Credits

Director: Xiaowen Zhou